Kong Olav Vs kreftforskningspris til Kjetil Taskén

Professor Kjetil Tasken

Kreftforeningen kunngjorde 9. mars at professor Kjetil Taskén ved Universitetet i Oslo tildeles Kong Olav Vs kreftforskningspris 2016. Prisvinneren leder Bioteknologisenteret og Norsk senter for molekylærmedisin og får prisen for sitt arbeid med immunterapi.

— Jeg ble veldig glad for å få vite at jeg får prisen. Kong Olav Vs kreftforskningspris henger veldig høyt, og jeg er beæret over å skulle motta prisen. Pengene vil komme veldig godt med i den forskningen min forskningsgruppe gjør, sier Taskén i et intervju med Kreftforeningen.

Høythengende pris

Kreftforskningsprisen deles ut av Kreftforeningen til forskere som har utmerket seg gjennom flere års innsats for et bedre liv for svært mange mennesker. 

– Prisen er en vitenskapelig anerkjennelse for fremragende forskning og verdsettes svært høyt blant våre kreftforskere, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

– Vi deler ut denne prisen hvert år for å hedre forskerne. Det er en utmerkelse som betyr at de har gjort en ekstraordinær innsats både i Norge og internasjonalt, sier Ryel.

Prisen er på 1 million kroner og blir utdelt ved en seremoni 6. juni.

Tverrfaglig forskning

Bioteknologisenteret er et tverrfaglig og fakultetsuavhengig forskningssenter ved UiO og involverer forskere fra blant annet Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Norsk Senter for Molekylærmedisin (Centre for Molecular Medicine Norway - NCMM) er også et fakultetsuavhengig forskningssenter ved UiO. Senteret utgjør den norske noden i et nordisk senter for molekylærmedisin med partnerskapsavtale med EMBL (European Molecular Biology Laboratory). 

Kontakt:

Les mer: