– Har du hørt om Jennifer Aniston-nevronet?

Jennifer Aniston har antakelig sitt eget nevron i hjernen, særlig hos menn.

Hver gang du tenker, føler, sanser, utfører eller drømmer om noe, blir opplevelsen formidlet mellom nevronene i hjernen som en kombinasjon av elektriske og kjemiske signaler. Nevronene har ofte svært spesifikke oppgaver.

– Har du for eksempel hørt om Jennifer Aniston-nevronet? Det ble oppdaget av en gruppe amerikanske hjernekirurger i 2005. De hadde plassert elektroder inne i hjernen på en pasient med epilepsi, og var i ferd med å kartlegge hvor de epileptiske anfallene startet, for å planlegge en operasjon.

– Under denne kartleggingen fant de et nevron i hjernebarken som reagerte på bilder av den amerikanske skuespilleren Jennifer Aniston, forteller professor II Gaute Einevoll ved Fysisk institutt.

Einevoll er ekspert på beregningsorientert nevrovitenskap og en av lederne for forskningsprosjektet COBRA – Computing BRAin Signals – ved UiO. Prosjektet er banebrytende ved at fysikere og matematikere går tungt inn for å undersøke hjernen.

Les også: Modellerer hjernen som en elektrokjemisk maskin

Reagerer på begrepet

Einevoll forteller at Jennifer Aniston-nevronet reagerte også når pasienten hørte at noen snakket om Jennifer Aniston, og når øynene så navnet hennes i skrift. Det var altså begrepet Jennifer Aniston som fikk nevronet til å reagere.

Nevronet reagerte ikke på andre stimuli. Ikke engang når Brad Pitt, den daværende kjæresten til Aniston, var med på et bilde, reagerte det. Nevronet reagerte heller ikke på bilder av Courteney Cox eller de andre skuespillerne i tv-serien Friends.

Disse blir antakelig gjenkjent av andre nevroner, kanskje i nærheten av Aniston-nevronet – men forskerne hadde ikke plassert elektrodene slik at signalene fra disse nevronene ble fanget opp.

Det er sannsynligvis ikke slik at hjernen har ett eneste nevron som har oppgaven med å gjenkjenne enkeltpersoner.

– Det er nok heller slik at hjernen vår inneholder små nettverk av nevroner som gjenkjenner Jens Stoltenberg, Erna Solberg, bestemor, eller onkel Knut. Du mister neppe evnen til å gjenkjenne Jennifer Aniston eller UiO-rektor Ole Petter Ottersen hvis én celle i hjernen din blir ødelagt, sier Einevoll.

Kontakt:

Professor II Gaute Einevoll, Fysisk institutt

Les mer:

Titan-artikkel: Modellerer hjernen som en elektrokjemisk maskin

New Scientist: Why your brain has a Jennifer Aniston-cell

You Tube-intervju med Christof Koch: Your Jennifer Aniston Brain Cell

R. Quian Quiroga, L. Reddy, G. Kreiman, C. Koch & I. Fried: Invariant visual representation by single neurons in the human brain. Nature 435, 1102-1107 (23 June 2005)