Hans Petter Langtangen får Thon-pris for fremragende undervisning

Professor Hans Petter Langtangen ved Institutt for informatikk har vært en pionèr innen undervisning i programmering andre fagfelt.

For dette arbeidet belønnes han nå med Olav Thons fagpris for fremragende undervisning på 500 000 kroner.

Hans Petter Langtangen

Langtangen har en klar visjon om hvordan utdanningen bør utvikle seg for at Norge skal bli ledende innen realfag. Han har selv i en årrekke lagt ned en stor arbeidsinnsats bak denne visjonen.

Han så tidlig at bruk av databeregninger ville revolusjonere realfagene - og har jobbet hardg med å utvikle nye læringsmetoder og utdanningsløp med å realisere dette. Han har bidratt sterkt til at UiO er verdensledende på dette feltet.

Langtangen beskrives som en uvanlig god pedagog. Han er godt likt av studentene, noe han er blitt prisbelønt for. UiO-professoren, som også er tilknyttet Simula Research Center, har også gitt ut en rekke nyskapende lærebøker som har nådd ut internasjonalt.