Fly over Solen - NASA lager reportasje om norsk solforskning

Mats Carlsson foran IRIS før oppskytning

NASA har egne nettsider med profilerte artikler om tema de gjerne vil gjøre ekstra synlig. Den nyeste artikkelen i denne serien handler om solforskningsmiljøet ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo.

Astrofysiker Mats Carlsson og solforskningsgruppen ved UiO lager numeriske simuleringer av en del av Solen, og sammenligner med observasjoner fra NASAs romfartøy IRIS (Interface Region Imaging Spectrograph).

Simulering av soloverflaten

Simuleringene gjøres ved hjelp av de norske tungregneressursene i Notur og ved NASAs supercomputer Pleiades - som også figurerer i filmen The Martian.

Målet med forskningen er å lære mer om hvordan Solens atmosfære blir varmet opp.

Romteleskopet IRIS

I juni 2013 sendte NASA opp IRIS fra Vandenberg Air Force Base i California. IRIS går i bane rundt Jorden med et teleskop på 20 cm i diameter om bord.

– For å forstå hvorfor den ytre delen av solatmosfæren er så varm, må vi forstå hvordan energien transporteres gjennom de nedre atmosfærelagene. IRIS hjelper oss å studere lagene mellom fotosfæren og Solens korona, forteller professor Mats Carlsson.

Ny forskning tyder på at det er nettopp her i grensesjiktet, i overgangen mellom overflate og korona, at svarene til noen av de mest presserende uløste spørsmålene i solfysikk finnes.

Kontakt

Professor Mats Carlsson

Les mer

A Stellar Collaboration: Supercomputing and NASA's IRIS Observatory - Reportasjen fra NASAs nettsider

Solens mystiske grensesjikt - tidligere forskningsnyhet fra Institutt for teoretisk astrofysikk

IRIS opp i rommet - tidligere forskningsnyhet fra Institutt for teoretisk astrofysikk