Fem SFF-finalister fra UiO:Realfag og teknologi

Før jul skal Forskningsrådet beslutte hvem som blir nye SFFer (Senter for fremragende forskning).

Nå er 34 prosjekter plukket ut for å delta i finalerunden.

Totalt fikk Forskningsrådet inn 150 SFF-søknader. 20 av disse prosjektene kom fra realfag og teknologi ved UiO - og fem av dem igjen kom til finalen ifølge en pressemelding fra Forskningsrådet.

Mats Carlsson

De fem er (i tilfeldig rekkefølge):

  • Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS), prosjektleder Mats Carlsson
  • NORA – Norwegian Center for Dark Matter Research, prosjektleder Heidi Sandaker
  • Centre for Infectious vector-borne Diseases with an Environmental Reservoir (CIDER), prosjektleder Atle Mysterud (sorterer under "medisin og biologi" hos Forskningsrådet)
  • MaNCreation Centre: Mankind and Nature inspired rational design of heterogeneous catalysts, prosjektleder Silvia Bordiga
  • Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences, prosjektleder Trygve Helgaker

I tillegg deltar forskere fra realfag og teknologi som partner hos fem andre SFF-finalister.

De 34 finalistene får nå frist frem til 25. mai med å komme med en mer detaljert søknad som overbeviser Forskningsrådet.

Hvilke prosjekter som får status som SFF blir avgjort i desember. Til sammen vil rundt 10 nye blir plukket ut. De vil da dele på en grunnfinansiering på rundt 1,5 milliarder kroner. I tillegg skal sentrene også få bevilgning fra sin egen arbeidsgiver. 

Les mer om SFF her

Les også:

Syv får Toppforsk-midler