Modellering av permafrost, nye klimaforskmidler

Forsker Sebastian Westermann ved Institutt for geofag kan glede seg over å ha fått midler i KLIMAFORSK programmet fra NFR til et prosjekt som tar mål å forbedre representasjon av permafrost i jordsystemmodeller. Forskerne ønsker å kople permafrost prosesser som blir studert i felt i mer globale modeller - her den norske NorESM modellen.

Thermo-karst prosesser i et landskap med permafrost, Nord-Norge.

Norges forskningsråd tildelte nylig forskningsmidler til klimasystemforskning i KLIMAFORSK programmet. Av i alt 73 motatte søknader, nådde 13 opp i konkurransen denne gangen.

En av de heldige som nådde opp i år var Sebastian Westermann, med professor Terje Koren Berntsen, begge fra Institutt for geofag. De har fått støtte for et forskningsprosjekt med tittel: Permafrost i endring – fra lokal-skala-prosesser til globalmodellen NorESM.

Sebastian Westermann. Foto: Institutt for geofag

- I prosjektet ønsker vi å forbedre den norske jordsystemmodellen Norwegian Earth System Model (NorESMs) for integrering av permafrost, og å forbedre denne mellom annet for gjengivning av permafrost-karbon sykluser, sier Westermann, som er på American Geophysical Union sitt høstmøte i San Francisco da han fikk beskjed om at prosjektet han skal lede har blitt tildelt støtte under klimaforskningprogrammet.

Globale modeller håndterer ikke på en tilfredstillende måte mange permafrost prosesser, som spiller en viktige rolle for karbonutslipp, og derfor må det gjøres en jobb på å utvikle NorESM modellen.

Utvikling av eksisterende modeller

Forskerne ønsker også å utvikle og evaluere en ny algoritme og parameterisering for representasjon av permafrost slik at prosessene kan modelleres med høy romlig oppløsning.

Westermann kommer fra et forskningsmiljø ved institutt for geofag som i en årrekke har forsket på kryosfæren. Kryosfæren, som er områder med snø, is og permafrost, viser alle kjente indikatorer på endringer som følge av et varmere og våtere klima.

Med i det nye prosjektet vil de ha samarbeid med forskere fra Uni Research Climate, Bergen (UNI) og Alfred-Wegener-Institute Potsdam, Germany (AWI).

Se også: 

13 nye prosjekter på klimasystemforskning, NFR, 15.12.2015

Kryosfæren, Institutt for geofag